ท่าเรือ รัษฎา ภูเก็ต ตารางเดินเรือ จองเรือ ไปเกาะพีพี จากภูเก็ต เรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี จองเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี ตารางเรือไปเกาะพีพี โทร 099-357-1688

เกาะพีพี เที่ยวสนุกทัวร์ Cruise Phi Phi

จองเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี รอบเรือเฟอร์รี่ไปเกาะพีพี ราคาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพีจากภูเก็ต ท่าเรือ รัษฎา ภูเก็ต

ซื้อด้วยไลน์ คลิก!

เรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี จองเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี ตารางเรือไปเกาะพีพี

จองเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี แพ็คเกจรถรับส่งจากโรงแรมไปท่าเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะพีพี รอบเรือเฟอร์รี่ไปเกาะพีพี ราคาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพีจากภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา ตารางเดินเรือ เวลา ราคา ค่าเรือไปเกาะพีพี เดินทางจากภูเก็ตไปเกาะพีพี – ไปท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต นั่งเรือไปเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ตั๋วเรือ ค่าเรือไปเกาะพีพี ราคาคนไทย โปร 350 ต่อเที่ยว ตารางเรือ เวลา 08:30

ตาราง เรือสปีดโบ๊ท จากภูเก็ต ไปเกาะพี พี เดินทางจากภูเก็ตไปเกาะพีพี – ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ตาราง เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร ราคา โปร 550 ต่อเที่ยว 09:30 11:00 14:00

ตารางรอบเรือไปเกาะพีพีจากภูเก็ต ขาไปเกาะพีพี

  1. เรือเฟอร์รี่จากท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี เวลา 08:30 ราคาท่านละ 350 บาท เรือใช้เวลาวิ่ง 2 ชม.
  2. เรือเฟอร์รี่จากท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี เวลา 11:00 ราคาท่านละ 430 บาท เรือใช้เวลาวิ่ง 2 ชม.
  3. เรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือรัษฎาไปเกาะพีพี เวลา 09:30 น. ราคาท่านละ 550 บาท เรือใช้เวลาวิ่ง 1 ชม.
  4. เรือสปีดโบ๊ทออกจากท่าเรือรัษฎาไปเกาะพีพี เวลา 11:00 น. ราคาท่านละ 550 บาท เรือใช่เวลาวิ่ง 1 ชม.
  5. เรือสปีดโบ๊ทออกจากท่าเรือรัษฎาไปเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร เวลา 14:00 น. ราคาท่านละ 550 บาท เรือใช่เวลาวิ่ง 1 ชม.

รอบเรือขากลับจากเกาะพีพีไปภูเก็ต

เรือเฟอร์รี่ เกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ไปท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ราคา โปร 350 ต่อเที่ยว ตารางเดินเรือ เวลา 14:30

เรือสปีดโบ๊ท ตาราง เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จาก เกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ไป ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ราคา โปร 550 ต่อเที่ยว 08:30 15:00 15:30

  1. เรือสปีดโบ๊ทจากเกาะพีพีไปภูเก็ต รอบ 08:30 น. เรือใช้เวลาวิ่ง 1 ชม. ราคาท่านละ 550 บาท
  2. เรือสปีดโบ๊ทจากพีพีไปภูเก็ต รอบ 15:00 น. เรือใช้เวลาวิ่ง 1 ชม. ราคาท่านละ 550 บาท
  3. เรือเฟอร์รี่จากเกาะพีพีไปภูเก็ตรอบ 14:30 น. เรือใช้เวลาวิ่ง 2 ชม. ราคาท่านละ 350 บาท
  4. เรือเฟอร์รี่จากเกาะพีพีไปภูเก็ตรอบ 15:30 น. เรือใช้เวลาวิ่ง 2 ชม. ราคาท่านละ 430 บาท
  5. เรือสปีดโบ๊ทจากเกาะพีพีไปท่าเรือรัษฎาภูเก็ต เวลา 15:30 น. เรือใช้เวลาวิ่ง 1 ชม. ราคาท่านละ 550 บาท

จองเรือผ่านไลน์นี้สะดวกที่สุด Line ID @035nfgts หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ปุ๋มสีเขียวได้เลย ซื้อด้วยไลน์ คลิก!
ท่าเรือ รัษฎา ภูเก็ต
จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต ท่าเรือ รัษฎา ภูเก็ต
เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ท่าเรือ รัษฎา ภูเก็ต