ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี ราคา เวลา ไปท่าเรือต้นไทร

ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี ราคา เวลา ไปท่าเรือต้นไทร

 • ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ถนนท่าเรือใหม่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
 • จากภูเก็ตไปเกาะ พี พี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ด้วยเรือเฟอร์รี่ เรือใหญ่ แอร์เย็นฉ่ำ
 • เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 08:30 11:00 13:30 13:45 15:00 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือไปเกาะพีพี ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต เฟอร์รี่ โปรฯ รอบ 08:30 และ 13:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อท่าน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • สปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต สปีดโบ๊ท โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

ตารางเรือไปเกาะพีพี ท่าเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต

จากภูเก็ต ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 08:30 09:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 09:00 10:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 10:30 11:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 11:00 12:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 12:30 13:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 13:30 14:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 14:00 15:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 08:30 10:30-11:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 11:00 13:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 13:30 15:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 13:45 15:45 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 15:00 17:00 600 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 08:30 10:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 08:30 11:30 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 12:30 14:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 13:30 15:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 13:45 16:45 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต หาดแหลมตง เกาะพีพี 14:00 15:30 900 บาท 700 บาท สปีดโบ๊ท
ไป หาดแหลมตง, SAii Phi Phi Island Village, PP Erawan Palm Resort, Phi Phi Holiday Resort, Zeavola Resort & Spa, Phi Phi Natural Resort.

ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะลันตา

จากภูเก็ต ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 08:30 12:45 1000 บาท 750 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 08:30 10:00 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 12:00 13:30 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 12:30 14:00 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ หาดพัทยา 08:30 13:30 3400 บาท 2000 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เกาะไหง รีสอร์ท 08:30 11:00 2000 บาท 1200 บาท สปีดโบ๊ท

ท่าเรือรัษฎาไปอ่าวนาง ท่าเรืออ่าวนาง นพรัตน์ธารา

จากภูเก็ต ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 08:30 10:30 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ไร่เลย์ 08:30 10:45 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ไปถึงเกาะพีพี 13:00 แล้วต่อไปเมืองกระบี่ ท่าเรือคลองจิหลาด 15:30 11:00 17:30 1100 บาท 900 บาท เฟอร์รี่
จากเกาะพีพี ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 08:30 09:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 09:00 10:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 09:30 10:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 11:00 12:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13:00 14:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13:30 14:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 14:30 15:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15:00 16:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 16:00 17:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 09:00 11:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 11:00 13:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 14:30 16:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15:30 17:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 15:30 17:30 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ไร่เลย์ 15:30 17:15 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 09:00 11:00 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 10:30 12:30 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 15:30 17:30 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
จากเกาะพีพี ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 07:50 09:30 900 บาท 700 บาท สปีดโบ๊ท
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 08:20 10:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10:00 13:00 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10:30 12:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13:30 16:30 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
หาดแหลมตง เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 14:00 15:30 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
จาก หาดแหลมตง, SAii Phi Phi Island Village, PP Erawan Palm Resort, Phi Phi Holiday Resort, Zeavola Resort & Spa, Phi Phi Natural Resort.
จาก ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 09:00 09:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 09:00 10:30 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 12:50 14:30 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน ไร่เลย์ 13:30 15:15 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 13:30 15:30 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13:30 17:15 1000 บาท 750 บาท เฟอร์รี่

ค่า เรือไปเกาะพีพี จากอ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา ท่าเรืออ่าวนาง ไปเกาะพีพี

จาก ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 09:30 11:30 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 10:30 12:45 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15:00 17:15 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่
ไร่เลย์ ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15:15 17:15 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่

จองเรือ ค่าเรือ ตารางเรือ ไปเกาะพีพี จากกระบี่

จากเมืองกระบี่ ถึง ออกเวลา ถึงเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี เรือ
ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 09:00 11:00 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 13:30 15:30 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 15:00 17:00 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่


จาก ภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ขึ้น เรือ ที่ไหน

จาก ภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ขึ้น เรือ ที่ไหน

 • ขึ้นเรือที่ ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
 • ถนนท่าเรือใหม่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
 • ตำแหน่ง GPS 7°52'20.3"N 98°24'51.4"E, 7.872309, 98.414270
 • ไปท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต แผนที่ เส้นทาง คลิกที่นี่
 • เวลา เปิด-ปิดกี่โมง ? เปิดเวลา 08:00 - 18:00 ทุกวัน

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไปเกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไปเกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร

 • สปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • ราคาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพี ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต สปีดโบ๊ท โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

ตารางเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา

 • ตารางเวลา เรือ ภูเก็ต พี พี จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต
 • เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 08:30 11:00 13:30 13:45 15:00 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือไปเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต โปรฯ รอบ 08:30 และ 13:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อคน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 09:00 11:00 14:30 15:30 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือจากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต โปรฯ รอบ 09:00 และ 14:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อคน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี

 • เรือสปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

เรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต สปีดโบ๊ท ท่าเรือต้นไทร

 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต เรือสปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 09:30 11:00 13:00 14:30 15:00 16:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • เรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต สปีดโบ๊ท ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต โปรฯ รอบ 08:30 09:30 13:00 15:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!